top of page
United Bicolandia Los Angeles
10:08
PEÑAFRANCIA DE MAYO 2021
02:28
Himno a Nuestra Señora de Peñafrancia (Spanish Verses)
07:36
Archdiocese of Caceres

Himno a Nuestra Señora de Peñafrancia (Spanish Verses)

Composed by Maximo Juguera, CM., The Himno A Nuestra Señora de Peñafrancia or the "Resuene Vibrante" has become the official hymn to the Our Lady of Peñafrancia since 1924 in dedication to her Canonical Coronation. Fr. Maximo Juguera was inspired to write the lyrics of the song while on "vacacion comun" at Lanot, Camarines Norte as intimated by "Los montes proclaman tu gloria y poder..." The original verses of the hymn was composed in Spanish and a Bicol Translation made by Fr. Maximo, however, the Bicol Translation of Fr. Maximo is lesser known to people. Bicol Translation by Fr. Maximo Huguera, C.M.: Coro: "Awitan nin hayag na pagcamoot, na gican sa puso, calag asin buot. Patronang Bicolnon, Ina ni Jesus, Ina nyamong tunay sa atubang nin Dios! Solo de Tiple: "An bolos nin tubig minaawit simo, An buqid naomaw capangyarihan mo. Banwaan minatubod, tingcalag Ina mi Awit na mamomoton, alay mi simo. Banwaan minatubod, tingcalag Ina mi Awit na mamomoton, alay mi simo!" Duo de Tiple y Tenor "Patrona nin Bicol, dolot mi simo, Alay mabanaag nin langit tinao. Dangoga Oh Ina mi, agrangay nin banwaan, minaluhod simo pagtubod na banal." Estofa III: "An ducha mamundo kun maghale ica, an tangis ni puso tingcalaga sinda. Luha minabulos sa saindang mata, Rangaha Ina mi an paghale ninda. An ducha mamundo sa paghale ninda, Bantay O Ina mi mapaibang banwa! Sacali sa sarong taon cami mabalic pa soroga Ina mi na cami buhay pa. The hymn is very known to the Bicolanos for it is their "Love Song" to the Our Lady of Peñafrancia. Song taken from the album: "Gikan sa Dios" A Commemorative album for the Tercentenary celebration of the 300th yr of the devotion to Our Lady of Peñafrancia. Lyric Video by: Jared Dale M. Estolloso
bottom of page